Hoewel de term eetstoornissen een begrip is dat gaandeweg meer plek krijgt in onze samenleving, blijft er nog steeds een merkbare drempel aanwezig om hierover in gesprek te gaan. 

 

Je bent bang om niet begrepen te worden. Bang om gezien te worden als ‘abnormaal’. Bang om te falen, jouw dierbaren teleur te stellen of hen verdriet aan te doen.  

 

Het maatschappelijk ideaalbeeld in combinatie met de eigen verwachtingen rond wie we (moeten) zijn, leidt ons tot het voeden van onze innerlijke criticus.

 

"Ik moet afvallen", "ik moet goed zorgen voor iedereen", "ik moet hard werken", 

"Ik moet elke dag sporten" "ik moet slank zijn" 

 

Ik moet, ik moet, ik moet.  

 

Wanneer we het gevoel hebben dat we niet aan dat ideaalbeeld en die verwachtingen voldoen, neemt onze innerlijke criticus de bovenhand en vallen we al snel in een patroon waar oordelen en kwetsend spreken tegen onszelf centraal staat.  


We verliezen de verbinding met onszelf, ons lichaam en voeden onjuiste gedachtes tot een eigen destructieve realiteit, waarin we het positieve van onszelf nog nauwelijks kunnen zien. 


Vanuit mijn ervaring en passie om het anders te doen en mensen te begeleiden naar een holistische en contextuele aanpak, gaf ik Holìc vorm.  

 

Ik wens elk individu een ruimere kijk om van hieruit meer beweegruimte en vrijheid te voelen.  

Opleiding & ervaring


  • Dialectische experiëntiële gedragstherapie
  • Compassievolle mindfulness therapie
  • Emotieregulatie en crisis/stresstolerantie
  • Positieve heroriëntering in het gezin, Ligand (expertise eetstoornissen)
  • Herstelgericht werken in relaties en in het gezin
  • Protocol positieve lichaamsbeleving 
  • lichaamsgericht werken- spiegeloefeningen
  • Opleiding eetvaardigheden- mindfull eten- exposures.
  • Opleiding Maatschappelijk werk - Vives Kortrijk 
Mijn passie


Dagelijks krijg ik de kans om mijn kennis en ervaring om te buigen naar een passie. De passie om een plek te creëren waar er holistisch, contextueel en op maat gewerkt wordt met jou, je eetstoornis en je omgeving.  


Mijn ervaring als Maatschappelijk Werkster in een contextueel en herstelgerichte organisatie in combinatie met mijn ervaring in UZ Gent en mijn opleiding in de Dialectische Gedragstherapie, reikt me de mogelijkheden aan om je persoonlijke noden goed aan te voelen. 


Graag neem ik je mee naar het ontdekken van een allesomvattende aanpak om van hieruit jezelf te (her)ontdekken en je nieuwe ik te omarmen.
Samen leren we: 

Hoe jouw brein en lichaam werken en wat dat betekent voor jouw weg naar herstel.  

Positief, dankbaar en zachtaardig te kijken naar jezelf en jouw lichaam.  

Om terug te kunnen genieten van een hapje en een drankje zonder spanning. 

Veiligheid en verbinding te creëren in jouw gezin, afgestemd op de noden van elk individu.