Hoewel de term eetstoornissen een begrip is dat gaandeweg meer plek krijgt in onze samenleving, blijft er nog steeds een merkbare drempel aanwezig om hierover in gesprek te gaan. 

 

Je bent bang om niet begrepen te worden. Bang om gezien te worden als ‘abnormaal’. Bang om te falen, jouw dierbaren teleur te stellen of hen verdriet aan te doen.  

 

Het maatschappelijk ideaalbeeld in combinatie met de eigen verwachtingen rond wie we (moeten) zijn, leidt ons tot het voeden van onze innerlijke criticus.

 

"Ik moet afvallen", "ik moet perfect zijn", "ik moet hard werken", 

 "ik moet slank zijn" 

 

Ik moet, ik moet, ik moet.  

 

Wanneer we het gevoel hebben dat we niet aan dat ideaalbeeld en die verwachtingen voldoen, neemt onze innerlijke criticus de bovenhand en vallen we al snel in een patroon waar oordelen en kwetsend spreken tegen onszelf centraal staat.  


We verliezen de verbinding met onszelf, ons lichaam en voeden onjuiste gedachtes tot een eigen destructieve realiteit, waarin we het positieve van onszelf nog nauwelijks kunnen zien. 


Vanuit mijn ervaring en passie om het anders te doen en mensen te begeleiden naar een holistische en contextuele aanpak, gaf ik Holìc vorm.  

 

Ik wens elk individu een ruimere kijk om van hieruit meer beweegruimte en vrijheid te voelen.  

Opleiding & ervaring


  • Dialectische experiëntiële gedragstherapie
  • Compassievolle mindfulness therapie
  • Emotieregulatie en crisis/stresstolerantie
  • Positieve heroriëntering in het gezin, Ligand (expertise eetstoornissen)
  • Herstelgericht werken in relaties en in het gezin
  • Protocol positieve lichaamsbeleving 
  • lichaamsgericht werken- spiegeloefeningen
  • Eetvaardigheden- mindfull eten- exposures
  • Maatschappelijk werk - Vives Kortrijk 
Mijn missie

 
Graag creëer ik een plek waar jij jezelf blijft herontdekken. 


Een plek waar het voelen van hartstocht en veiligheid centraal staat en waar vrijmoedig spreken van essentieel belang is.    


Een plek waar zowel jij als jouw dierbaren belangrijk zijn in jouw weg naar herstel.

     

Een plek waar er gewerkt wordt met context, geest en lichaam.

  

Een plek waar we samen zijn. In het hier en nu, actief aan de slag, op weg naar jouw herstel. Samen leren we: 

Hoe jouw brein en lichaam werken en wat dat betekent voor jouw weg naar herstel.  

Positief, dankbaar en zachtaardig te kijken naar jezelf en jouw lichaam.  

Om terug te kunnen genieten van een hapje en een drankje zonder spanning. 

Veiligheid en verbinding te creëren in jouw gezin, afgestemd op de noden van elk individu.